Aanmeldtraject

Vooraanmelding

Buddy Coach werkt alleen met consultatie vooraf!

Buddy Coach krijgt hulpvraag en bespreekt deze anoniem met de verwijzer.

Beoordeling of Buddy Coach de benodigde zorg kan verlenen.

Zorgconsulent inventariseert alle benodigde informatie en hulpvragen, middels de richtlijnen van de ‘Vooraanmelding’

Match

Buddy Coach bespreekt de casus met de hoofdaannemer

Met multidisciplinair team wordt een goede match met een buddycoach uit het team gezocht (wij werken met een matching systeem)

Buddy Coach gaat alleen tot samenwerking over als er een goede match met de juiste buddycoach is gevonden

Het goede nieuws

Buddy Coach brengt de cliënt en/of het gezin per e-mail op de hoogte van de gevonden match

Kennismaking

Verwijzer regelt snuffelgesprek met cliënt, gezin en de buddycoach

Op laagdrempelige manier wordt kennis gemaakt. De eerste afspraak is geheel vrijblijvend

Belangrijkste hulpvragen van de cliënt en het gezin worden besproken

Indicatie

Na groen licht van alle partijen moet er een geldige indicatie worden overlegd

De buddycoach maakt vervolgafspraak met cliënt zodra indicatie is afgegeven, dan wel per e-mail bevestigd (zorgverlener zorgt voor akkoord)

Bij telefonisch akkoord kan er binnen 48 uur een buddycoach beschikbaar zijn

Intake/Start hulpverlening

Tijdens het vervolg/intakegesprek wordt het ‘Aanmeld- & Intakeformulier’ ingevuld

De startfase duurt 4 tot 6 weken

Na deze periode wordt een plan van aanpak gemaakt waarin de vastgestelde doelen zijn vastgelegd

Buddy Coach gebruikt hiervoor het systeem Morecare4

Heb je vragen

of wil je je aanmelden voor zorg of consultatie? Neem dan nu contact op via de knop hieronder.